Mijnvoordeelhypotheek

8/10
1256 reviews
8/10
1256 reviews
Erkend financieel- en hypotheekadviseur
Dé bespaarexpert van Nederland
Gratis en vrijblijvend persoonlijke offerte
 • Erkend financieel- en hypotheekadviseur
 • Dé bespaarexpert van Nederland
 • Gratis en vrijblijvend persoonlijke offerte

Door het verzenden te klikken bij het door mij zojuist ingevulde formulier op deze website geef ik Mijnvoordeelhypotheek.nl toestemming mij telefonisch en per e-mail te informeren over de mogelijkheden van zijn/haar producten en diensten. Tevens mag Mijnvoordeelhypotheek.nl mij op de hoogte houden via de digitale nieuwsbrief. Ik heb altijd de mogelijkheid mij hierop uit te schrijven.

Privacy- en cookieverklaring

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het adviseren en bemiddelen in financiële diensten en andere overeenkomsten zoals die door u worden aangevraagd en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens, financiële, fiscale of overige relevante gegevens die nodig zijn voor de aanvraag en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop graag onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

Contact- of aanmeldformulier

Met onze contact- of aanmeldformulieren kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen of bijvoorbeeld een adviesgesprek aanvragen.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie. Heeft u een adviesgesprek aangevraagd, dan bewaren we de informatie totdat het adviesgesprek is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Als u een reactie plaatst op een artikel

Indien er op een pagina het mogelijk is om een reactie te plaatsen op de artikelen die wij op onze website publiceren vragen wij om uw naam en e-mailadres. Optioneel kunt u nog de (domein)naam van uw website opgeven.

Nadat uw reactie door ons is gepubliceerd, wordt deze met uw naam als afzender, en eventueel de opgegeven domeinnaam, onderaan het artikel op onze website gepubliceerd. Het e-mailadres dat u heeft opgegeven wordt nooit gepubliceerd, maar slechts gevraagd ter verificatie van de afzender. De gegevens die u aan ons via deze weg verstrekt, bewaren wij zolang het artikel online blijft. In uitzonderlijke gevallen nemen we contact met u op via de e-mail als wij vragen hebben over uw reactie of om u van een antwoord op uw reactie te voorzien.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Advies.nl deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookie leveranciers (zie graag onze cookieverklaring).
 • IT-leveranciers en -dienstverleners.
 • De bank of hypotheekverstrekker waar wij een (offerte)aanvraag doen namens u.
 • De verzekeraar waar wij een (offerte)aanvraag doen namens u.
 • Dienstverleners waar wij mee samenwerken om uw hypotheek- of verzekeringsaanvraag te kunnen afhandelen.

Om die dienstverlening te verlenen kan Advies.nl uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Advies.nl doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Als wij het in deze privacy- en cookieverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee, zoals pixels.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt.

Cookies van Google LLC, Amerika

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Daarnaast maken wij gebruik van het Tagmanagementsysteem van Google, Google Tagmanager.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Cookies van Cloudflare, Amerika

Om onze website sneller en veiliger te maken, maken wij gebruik van Cloudflare. Cloudfare is een inhoudsnetwerk en identificeert het vertrouwd webverkeer. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Cloudflare.

Cookies van Hotjar, Malta

Wij gebruiken Hotjar om de behoeftes van onze gebruikers beter te leren kennen en om onze website te verbeteren. Hotjar is een digitale service die ons hierbij helpt (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers op de website besteden, op. welke links zij klikken, wat gebruikers interesseert of juist stoort, enz.). Hotjar gebruikt cookies and andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag en de apparaten van onze gebruikers. Hieronder vallen het IP-adres (verzameld tijdens de sessie en bewaard in een niet-identificeerbare vorm), de schermgrootte van het apparaat, het type apparaat, browser informatie, geografische locatie (alleen land), en je voorkeurstaal. Hotjar bewaart deze informatie in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om de verzamelde data te verkopen.

Bezoek voor meer informatie de ‘Over Hotjar’ sectie van de Hotjar support website.”

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Advies.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Advies.nl
Sint Annastraat 282
6525 HC Nijmegen

Tevreden bespaarders
over Mijn Voordeelhypotheek

Jouw hypotheek goedkoper
in slechts 5 stappen

1

Vul het formulier in

Laat je gegevens achter via het formulier op deze pagina

2

Gratis intake

We bespreken telefonisch je mogelijkheden

3

Afspraak op locatie

Tijdens een kop koffie bekijken we je bespaarmogelijkheden

4

Hypotheek oversluiten

Wij nemen de volledige administratieve afhandeling op ons

5

Geniet van je besparing

Bespaar gemiddeld €16.570 over 20 jaar!

Heb je vragen?
Wij geven graag antwoord

Is jullie hypotheekadvies echt gratis?

Ja! Wij berekenen je precieze besparing en geven je erna, vrijblijvend, advies met betrekking tot een eventuele oversluiting. Wil je vervolgens niet oversluiten of niet met ons verder gaan? Geen probleem. No cure, no pay!

Wat wordt er besproken tijdens het advies?

Allereerst kijken we naar je besparing mogelijkheden. Daarnaast kijken we ook naar jouw persoonlijke situatie. Heb je bijvoorbeeld verbouwing wensen? Wil je je hypotheek meteen verhogen? Ben je geïnteresseerd in verduurzaming van je huis? Afhankelijk van jouw wensen kunnen we in ons advies het beste hypotheek advies geven, altijd met onze berekende besparing als uitgangspunt. Echter betekent de meest voordelige optie niet altijd de beste, en afhankelijk van jullie wensen komen we hier samen achter en geven wij je, vrijblijvend, advies.

Hoe ziet het oversluitproces eruit?

Wanneer jij je gegevens achterlaat gaan wij aan de slag en berekenen wij wat je kan gaan besparen. Wij werken samen met de voordeligste en beste aanbieders en kunnen vaak een flinke besparing realiseren. Misschien hebben we nog wat aanvullende info nodig en nemen we van te voren even contact met je op. Wanneer we je vervolgens kunnen laten zien hoeveel je kan besparen kunnen wij je meteen, vrijblijvend, advies geven. Dit doen we graag bij je thuis over een kopje koffie, maar je bent natuurlijk ook welkom om bij ons naar kantoor te komen. Wanneer je de keuze maakt om daadwerkelijk over te sluiten hebben we enkele documenten van je nodig en de rest nemen wij voor onze rekening. That's it!

Komen er bij het oversluiten van een hypotheek ook kosten kijken?

Bij het oversluiten van je hypotheek komen kosten kijken. Deze bestaan uit taxatiekosten, notariskosten en een eventuele oversluitboete. Wanneer wij aangeven wat je kan besparen nemen we deze kosten echter al mee. Zo zijn er geen verrassingen!

Hoe kan het dat je bij het oversluiten van je hypotheek duizenden euro’s kan besparen?

De hypotheekrente staat met slechts 1%(!) historisch laag. Mensen die lang geleden of enkele jaren een hypotheek hebben afgesloten tegen een hoge(re) rente gaan daarom ontzettend dalen in hun maandlasten als ze van hun hoge rente naar de 1% rente kunnen gaan. Heb je enkele jaren geleden een hypotheek afgesloten? Dan kan je nog steeds besparen. Laat hem gratis door ons checken!

Ik ben nieuw in het oversluiten van dingen, wat kan ik nog meer oversluiten?

Er zijn ontzettend veel vaste lasten zie je over kan sluiten. Consumenten kunnen hiermee honderden en in sommige gevallen zelfs duizenden euro's op jaarbasis mee besparen. Bij Nationaal Hypotheekplan kan je naast hypotheken ook leningen en verzekeringen oversluiten. Maar denk ook zeker aan je energie leverancier, je telefoon abonnement en je zorgpremie!